Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015                            ΕΠΥΛΛΙΟΝ

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ-ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

10ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα¬τος - Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίηση, ενώ τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email -αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Η ηλικία είναι απαραίτητη.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2015.
(Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.)
Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν απο¬κλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση το 2015.
Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από¬λυτα από την κριτική επιτροπή.
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (ποίηση-διήγημα) του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγήματος και Ποίησης, Εφήβων και Ενηλίκων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας αποοστείλουν πα¬ράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης ταχυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστείλουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοιχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύπων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές ένα (1) αντίτυπο δωρεάν με την ευκαιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή στην ανθολογία θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κτλ.).
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημερίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα περιοδικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.
-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟ: "10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050,
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com,
http://ideopnoon.blogspot.com/, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com/
{ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ 105 59}Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου