Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017


ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016-2017
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Παρασκευή και ώρα 7:30 μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης 
(Εθν. Αντίστασης 61)
ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

ΜΕ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ
3Η Συλλεκτική έκδοση- ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Νέο τεύχ0ς «Πνοές λόγου και τέχνης» 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Διηγήμα­τος - Ποίησης
(Με ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»,
Περιοδικά: Πνοές λόγου & τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού

«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελί­δες
για τη δε ποίηση
όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επι­στολή.
Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία διήγημα ή ποίησηενώ τα πλήρη στοιχεία  των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονο­ματε­πώνυμο, διεύθυνση, email -αν υπάρχει- κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό), έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
Η ηλικία  είναι απαραίτητη. Οι δε συμμετοχές  στο διαγωνισμό ορίζονται
από ηλικίας 15 ετών και άνω.
Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δη­μοσι­ευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά
σε ηλεκτρονικό υπολογι­στή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί  από τους ενδια­φερόμε­νους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2016  και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η
25η Φεβρουαρίου 2017.
Ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που ανα­γράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.

Τα αποτελέσματα  του διαγωνισμού  θα ανακοινωθούν  απο­κλειστικά και μόνο σε με­γάλη εκδήλωση το 2017. Όσοι εκ  των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν από­λυτα από την κριτική επι­τροπή.
      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 12ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ
*
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ποίησης ή πεζογραφίας
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ)
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανα­κοινώ­νουμε
ότι και στις δυο κατη­γορίες 
(διήγημα-ποίηση) του 12ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγή­ματος και Ποίησης, θα εκδοθεί ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ με έργα των διαγωνιζομένων, ανε­ξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θα συμμετέχουν στην Ανθολογία που θα προκύψει, με κόστος συμμετοχής το ποσό των 25€ ανά κατηγορία, για κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης τα­χυδρομικής αποστολής, θα συμμετέχουν  παράλληλα, μετά από μια ειδική προσφορά των εκδόσεων «ΠΝΟΕΣ λόγου & τέχνης»,  στην ΕΤΗΣΙΑ  
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ.
Οι συμμετέχοντες στην ανθολογία, θα μας αποστεί­λουν
την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοι­χθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύ­πων, και επίσης μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται
τη δημοσίευση των κειμένων τους.
Όταν τυπωθεί η ανθολογία θα πάρουν οι συμμετέχοντες ένα (1) αντί­τυπο δωρεάν με την ευ­καιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος. Θα γίνει  παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημε­ρίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα πε­ριο­δικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart». Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.
Για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες στην ανθολογία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κλήρωση έκδοσης βιβλίου ποίησης ή πεζογραφίας (δίχως καμιά επιβάρυνση) για έναν κληρωθέντα  
που θα αναδειχθεί από αυτήν.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση
τριάντα (30) συμμετεχόντων στην ανθολογία.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
             ΓΙΑ ΤΟΝ «12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ»

        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 132 31

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 48050, ΤΑΧ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 13231, ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ή ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. IBAN: GR77 O171 0430 0060 4301 0267 792
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ. Κ. 105 59

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου