Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ. ΤΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗη λεζάντας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου