Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση
1ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
Διηγή­ματος – Ποίησης Εφήβων (12 έως 17 ετών)
Με Ελεύθερο Θέμα
Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ–ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΙΔΕΟ­ΠΝΟΟΝ, 
τα Περιοδικά: «Πνοές λόγου & τέχνης», «iamvosart» και η Εφημερίδα:
 «Πνοές Πολιτισμού», ανα­κοινώνουν τον  1ο Διε­θνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» Διηγήματος – Ποίησης Εφήβων με ελεύθερο θέμα.
Για το Διήγημα:
Αποστολή κειμένων, με όριο έως τρεις σελίδες.
Για την Ποίηση:
Αποστολή κειμένων με όριο έως τριάντα στίχους.
Οι συμμετοχές θα έχουν επάνω το πραγματικό ονοματε­πώνυμο των συμμετεχό­ντων εφήβων και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τους όπως:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα -κινητό, σταθερό- email, ηλικία. Έξω δε από τον φάκελο, να διευκρινίζεται α­παραιτήτως «ΔΙΗΓΗΜΑ ή ΠΟΙΗΣΗ» επίσης με το πραγματικό όνομα των συμμετεχόντων εφήβων.
Η ηλικία είναι απαραίτητη, οι δε συμμετέχοντες στο δια­γωνισμό, θα είναι από 12 ετών έως 17 ετών.
Τα κείμενα Πεζογραφίας-Ποίησης, πρέπει να είναι α­νέκ­δοτα, να μην έχουν δημο­σιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλει­στικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα είναι σε πέντε εκτυπω­μένα αντίτυπα. Παράλληλα στον φάκελο μέσα θα υπάρχει cd με το έργο, έτσι ώστε να περαστεί στο πέρας του διαγω­νισμού στην ανθολογία που θα προκύψει με όλες τις συμμετοχές, την οποία θα προμη­θευτούν οι συμμετέχοντες με αντικαταβολή ή στα βιβλιοπωλεία.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερό­μενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. 

Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγε­θος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζε­ται η 20η Ιανουαρίου 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2018.

Ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που α­ναγρά­φεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινω­θούν α­ποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση τον Ιούνιο 2018. 

Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρη­θούν α­πόλυτα από την κριτική επιτροπή.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ «1ο ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩ­ΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ»
Τ.Θ. 48050, ΤΑΧ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
www.ekdoseispnoes.gr

E-MAIL: ideopnoon@gmail.com

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                           
Το ΚΡΥΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

σας προσκαλεί να συμμετέχετε
με ένα ποίημά σας (έως 30 στίχους)
στο email: chrysosemeiomatariotwnpoieton@gmail.com
(από τις Εκδόσεις ΠΝΟΕΣ λόγου & τέχνης)
Σε word, με το όνομά σας επάνω στο «ποίημα»
εκτός από τον τίτλο,
(για να γνωρίζουμε τίνος είναι).
Είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς, καθώς το πρώτο

 μόνο θετικά σχόλια απέσπασε και μας είχε
ενθουσιάσει με την πρωτοτυπία του.
Θα το προμηθευτείτε μετά την εκτύπωσή του
από τα βιβλιοπωλεία ή με αντικαταβολή


  Περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την 25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΡΥΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
                      σας προσκαλεί να συμμετέχετε με ένα ποίημά σας (έως 30 στίχους) στο email: chrysosemeiomatariotwnpoieton@gmail.com 
(από τις Εκδόσεις ΠΝΟΕΣ λόγου & τέχνης)
Σε word, με το όνομά σας επάνω στο «ποίημα» εκτός από τον τίτλο,
(για να γνωρίζουμε τίνος είναι). 
  Είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς, καθώς το πρώτο 
                   μόνο θετικά σχόλια απέσπασε και μας είχε ενθουσιάσει με την πρωτοτυπία του.
                    Θα το προμηθευτείτε μετά την εκτύπωσή του 
                  από τα βιβλιοπωλεία ή με αντικαταβολή

 Περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την 25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου