Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, σε μια προσπάθεια διάδοσης της λογοτεχνίας και προώθησης αυτής, το περιοδικό «Πνοές Λόγου & Τέχνης», θα ετοιμάσει δυο νέες ανθολογίες Ποίησης και Διηγήματος με ελεύθερο θέμα.
Η συμμετοχή στις ανθολογίες αυτές θα είναι ως εξής:
Για την ποίηση, ο χώρος που διατίθεται για κάθε συμμετέχοντα είναι έως πέντε (5) σελίδες  και το κόστος συμμετοχής για την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστολής κλπ., είναι 50. Μετά την εκτύπωση θα δοθούν δωρεάν δυο(2) αντίτυπα σε κάθε συμμετέχοντα, με δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντιτύπων, σε οικονομική τιμή.
Για το διήγημα η συμμετοχή στην ανθολογία ορίζεται  δυο διηγήματα (έως) οκτώ(8) σελίδες  και το κόστος συμμετοχής για την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστολής κλπ. είναι 50. Μετά την εκτύπωση θα δοθούν δωρεάν δυο(2) αντίτυπα σε κάθε συμμετέχοντα, με δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντιτύπων, σε οικονομική τιμή.
Επίσης, το περιοδικό «iamvosart» ετοιμάζει ένα ειδικό τεύχος με δοκίμια και μελέτες. Ο χώρος που διατίθεται είναι έως πέντε(5) σελίδες, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν δοκίμια, μελετήματα με θέματα λογοτεχνίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας εικαστικών κ.λ.π. Το κόστος συμμετοχής για έξοδα προώθησης, αποστολής κ.λ.π. είναι 50. Μετά την εκτύπωση θα δοθούν στους συμμετέχοντες δυο(2) αντίτυπα, δωρεάν, με δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντιτύπων, σε οικονομική τιμή.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχών ορίζεται η 25η Απριλίου 2013 και ως καταληκτική ημερομηνία η 20η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013.Τα κείμενα προς συμμετοχή θα πρέπει να είναι ανέκδοτα,και να μην έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης να συνοδεύονται από υπέυθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του συγγραφέα. Τα έργα σας, θα μας αποσταλλούν σε CD και γραμμένα σε windows word σε γραμματοσειρά times new roman(12), στην παρακάτω διεύθυνση:
Υπόψη κ. Αρετής Γκιωνάκη ή κ. Νίκου Δεληγιάννη
Ταχ. Θυρίδα 48050Πετρούπολη, Τ.Κ 13231
Κόστος συμμετοχής για έξοδα αποστολής και διακίνησης ορίζεται το ποσόν των 50, ανά κατηγορία και η οικονομική συμμετοχή σας, θα αποσταλεί με ταχυδρομική επιταγή, στην πιο κάτω διεύθυνση:
Υπόψη κ. Αρετής Γκιωνάκη ή κ. Νίκου Δεληγιάννη
Ταχ. Θυρίδα 48050Πετρούπολη, Τ.Κ 13231
 ή στον τραπεζικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας:                                 043 01 026779 18                      

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου