Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την ευκαιρία των εορτών και στη συνεχή προσπάθειά μας να δώσουμε βήμα σε όλους τους δημιουργούς, θα κυκλοφορήσει ένα ειδικό ετήσιο τεύχος του περιοδικού Πνοές Λόγου και Τέχνης, το οποίο θα περιλαμβάνει δικά σας ποιή¬ματα και διηγήματα με ελεύθερο θέμα.
Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σ’ αυτό το τεύχος, ας μας αποστείλει ένα ποίημά έως 30 σει¬ρές ή ένα διήγημα έως 1.300 λέξεις, με γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN 12.
Η αποστολή των κειμένων θα γίνει ηλε-κτρονικά στο email: pnoeslogou@gmail.com, έως την 10ην Νοεμβρίου 2015.
Πνοές Λόγου & Τέχνης

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου