Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος και Ποίησης
Εφήβων και Ενηλίκων (με ελεύθερο θέμα)
Λογοτεχνική – Συγγραφική ομάδα «Ιδεόπνοον»
Περιοδικά: Πνοές Λόγου & Τέχνης και iamvosart
Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού
«ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

• Αποστολή κειμένων, για το μεν διήγημα όριο έως τρεις σελίδες, για τη δε ποίηση όριο έως τριάντα στίχους, με ψευδώνυμο, σε πέντε αντίτυπα με απλή ταχυδρομική επιστολή.
• Έξω από το φάκελο να ορίζεται η κατηγορία (διήγημα ή ποίηση).
• Τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ηλικία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email –αν υπάρχει- τηλέφωνο) να εσωκλείονται απαραίτητα σε δεύτερο φάκελο (κλειστό) έξω από τον οποίο θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. (Η ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ)
• Τα κείμενα πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
• Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς Times new Roman 12.(Διάστιχο 1)
• Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2013 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2014. (Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών για το αν θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.)
• Ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση το 2014.
• Όσοι εκ των νικητών (αφορά μόνο τους διαμένοντες στην Αθήνα) δεν παρευρεθούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι αυτών κατά την απονομή, ακυρώνεται η βράβευσή τους.
•Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
• Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.

Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες
(ποίηση-διήγημα) του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διηγήματος και Ποίησης, Εφήβων και Ενηλίκων, θα εκδοθούν δυο ανθολογίες με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις ανθολογίες, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά τους ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€, για κάλυψη προβολής και προώθησης και ταχυδρομικής αποστολής. Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους. Eπίσης όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστείλουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοιχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύπων.
Όταν τυπωθεί έκαστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές ένα (1) αντίτυπο δωρεάν με την ευκαιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Για το διαγωνισμό Εφήβων, η συμμετοχή σε ξεχωριστή ανθολογία θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω.
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημερίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα περιοδικά «Πνοές λόγου & τέχνης» και «iamvosart».
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.
(Για την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί εύλογος αριθμός συμμετοχών θα επιστραφούν τα χρήματα στους συμμετέχοντες).
-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ “9ον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ EΝΗΛΙΚΩΝ”
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 132 31
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: E-MAIL: ideopnoon@gmail.com
http://ideopnoon.blogspot.com/, http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com/
{ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ 105 59}

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου